Dobre Tymczasem W Rady Dla Chwasty Zabijanie

Chwasty mog by powanym problemem dla kadego ogrodu, nie wane jak due i jak mae. Nie wane jak bardzo by si stara, zawsze wydaj si odskoczy, gdy nie szukasz. Istnieje wiele rnych sposobw zabijania chwastw, w tym artykule opisz kilka z nich, aby pomc Ci mam nadziej, e je usun na dobre.

Ocet – Opryskiwacze octu na niektre chwasty bdzie ich zabi, ale nie wnikaj w gb korzenie, najlepiej jest stosowa ocet z rozpyla na suche dni.

Sl – Sl bdzie rwnie w pewien sposb na chwasty zabijania, ale moe rwnie doprowadzi do uszkodzenia gleby, zapobieganie wzrost innych rolin w przyszoci.

Zablokuj soca – Dziki zapobieganiu soca dotarcie do goej gleby, ktre mog mie przygotowane do sadzenia uniemoliwia chwasty od wzrostu, ale jest to mniej o sposb zabijania chwastw i bardziej prowizoryczny rodek, nasiona bd drzemi a do pokrywy, a niektre wystarczy niewielka ilo wiata sonecznego, zanim zaczn kiekowa.

Mulch-By cikowania terenw otwartych gleby mona zapobiec nasion kiekujcych. Mulch mog by wykonane z rnych materiaw, takich jak cita trawa, siano, roliny rozdrobnione, gazety rozdrobnione, odamki kory i kamykw. Jeli ubiegasz si cik najlepiej jest miejsce do grub warstw (8-10cm) nad tym obszarem.

Poar! – Killing chwastw za pomoc przedmuchu palnika mog by bardzo skuteczne i bardzo satysfakcjonujca! Ale take bardzo niebezpieczne i nie jest zalecane!

Cika praca! -Jednym z najbardziej skutecznych sposobw zabijania chwastw jest coraz w d na rkach i kolanach i utknicie w! Przed rozpoczciem pielenie, cofa wszystkie wysokie chwasty i usun je (za pomoc rkawic, jeli s one pokrzywy lub maj kolce!), A nastpnie wykopa d, do gleby i usun jak najwicej podstawy korzenia, jak to moliwe. Nawet najmniejsze resztki root moe odrosn. Nieco pielenie, czsto, moe mie due znaczenie, ale nie bdzie w stanie zatrzyma si nasiona do gleby i ponownie ronie w przyszym sezonie.

Wszystkie powysze opcje s skutecznym sposobem zabijania chwastw i mona zrobi do atwo (z wyjtkiem blow-pochodnia!). Opcje te s idealne, jeli nie chcesz uywa rodkw chemicznych w swoim ogrodzie.

Jeli jeste zadowolony uywa chemicznych produktw opartych w swoim ogrodzie to herbicydy jest najlepsza opcja. Zabijanie chwasty herbicydy nie tylko niszcz czci roliny mona zobaczy, ale take w gb korzenie i zatrzyma chwastw z ponownie ronie.

Jeli nie zdecydujesz si skorzysta z herbicydy na chwasty zabijania, zawsze naley najpierw przeczyta na etykiecie produktu przed uyciem jako rne produkty przeznaczone s do zastosowa w rnych obszarach i na rnych species.